UAB „Varutis“

UAB „Varutis“ aktyviai dalyvauja sveikatos sektoriaus skaitmeninėje transformacijoje ir siekia kurti lengvai naudojamus IT sprendimus, keičiančius pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų darbo, bendradarbiavimo ir bendravimo įpročius.

UAB „Varutis“ tikslai:

  • Kurti sveikatos informacijos valdymo paslaugas užtikrinančias sklandų informacijos valdymą bei judėjimą tarp darbuotojų ir pacientų sveikatos priežiūros įstaigoms apjungiant geriausius technologinius sprendinius ir dirbtinio intelekto galimybes. 

Siekdami tikslų įsipareigojame: 

1. Savo veikloje vadovautis šiomis vertybėmis: 
  • Etiškas verslas – atviras ir sąžiningas elgesys su klientais, partneriais ir darbuotojais;
  • Darbuotojų etika, žinios, kūrybiškumas, kompetencija ir lojalumas ;
  • Komandinis į rezultatą orientuotas ir draugiškas darbo mikroklimatas ;
  • Nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų efektyvus taikymas;
  • Kuriamų sprendimų kokybė ir sauga;
  • Profesionalumas - darbų atlikimas laiku ir kokybiškai, atsakingumas ir pažadų tesėjimas;
  • Pagarba klientui, darbuotojui, partneriams ir užsakovams.
 
2. Nuolat prižiūrėti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo LST EN ISO 9001 standarto reikalavimams. 

3. Vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių  teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.