UAB „Varutis“

UAB „Varutis“ teikia specializuotos programinės įrangos kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugas:

 • Naudotojų poreikių identifikavimas ir specifikavimas
 • Informacinių sistemų projektavimas
 • Programinės įrangos kūrimas, testavimas ir diegimas
 • Informacinių sistemų priežiūra ir administravimas


Programinę įrangą kuriame Microsoft .NET Framework platformoje naudojant MS SQL duomenų bazių valdymo sistemą. Programinę įrangą kuria Microsoft sertifikuoti specialistai, kuriems vadovauja daugiau nei 10 metų praktinę darbo patirtį turintys programuotojai bei duomenų bazių kūrėjai ir administratoriai.


Turime didžiulę patirtį kuriant integracines sąsajas su sveikatos ir viešuoju sektoriumi susijusiomis informacinėmis sistemomis:

 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS) ir jos posistemės
 • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP)
 • Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPR IS)
 • Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“ ir jos posistemės
 • Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras
 • Elektroninė nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema (EPTS)
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema
 • El. pasirašymo paslauga gosign.lt


Specializuojamės sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos programinės įrangos kūrime bei priežiūroje. Esame sukaupę įvairiapusės veiklos bei technologinės patirties integruojant su vidinėmis informacinėmis sistemomis:

 • Laboratorijos informacinės sistemos
 • Patologijos informacinės sistemos
 • Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos (PACS)
 • Maitinimo bei sandėlio apskaitos sistemos
 • Kitų SPĮ IS vidinės sistemos


Programiniuose sprendimuose naudojame ADOC v1.0 bei PDF LT formato elektroninius dokumentus.